13/06/2024 22:06Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trăng sáng
皓月

Tác giả: Cù Thu Bạch - 瞿秋白

Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi hongha83 vào 08/05/2012 09:19

 

Nguyên tác

皓月落沧海
碎影摇万里
生理亦如此
浩波欲无际

Bản dịch của Lương Duy Thứ, Nam Trân

Trăng sáng rọi biển khơi
Ánh tan ra vạn dặm
Cuộc đời cũng thế thôi
Sóng lớn bủa xa thẳm

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cù Thu Bạch » Trăng sáng