18/07/2020 01:30Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hoài sơn mà gắn răng bừa

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 02/06/2017 16:22

 

Hoài sơn mà gắn răng bừa,
Hoài gương tư mã cho bò nó soi.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Hoài sơn mà gắn răng bừa