24/10/2021 13:17Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đảo luyện tử - Vọng thư quy
搗練子-望書歸

Tác giả: Hạ Chú - 賀鑄

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi Vanachi vào 13/07/2006 06:29

 

Nguyên tác

邊堠遠,
置郵稀,
附與征衣襯鐵衣。
連夜不妨頻夢見,
過年惟望得書歸。

Phiên âm

Biên hầu viễn
Trí bưu hy,
Phụ dữ chinh y thấn thiết y.
Liên dạ bất phương tần mộng kiến.
Quá niên duy vọng đắc thư quy.

Dịch nghĩa

Vọng gác biên cương xa xôi,
Bưu trạm lại ít ỏi,
Gửi chiến bào này để mặc trong áo giáp sắt
Bao đêm liền, mộng thấy chàng
Chỉ mong sang năm nhận được thư chàng gửi về.

Bản dịch của Nguyễn Xuân Tảo

Đồn xa hút,
Trạm nào kề,
Mảnh sắt lồng trên tấm chiến y.
Dù có liền đêm mơ gặp mặt,
Sang năm mong được lá thư về.
Nguồn: Nguyễn Xuân Tảo, Tống từ, NXB Văn học, 1999

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hạ Chú » Đảo luyện tử - Vọng thư quy