27/09/2022 09:22Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hoạ Bình Nam tiên sinh đề Duy tâm tạp chí nguyên vận
和屏南先生題唯心雜誌原韻

Tác giả: Nguyễn Phúc Ưng Bình - 阮福膺苹

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi hảo liễu vào 18/01/2015 05:26

 

Nguyên tác

佛學應知無古今,
唯心雜誌考禪心。
鹿園誰肯參真訣,
魚嶺人曾聽梵音。
乞食比丘果出現,
給孤長者漫相尋。
屠刀放下蓮花放,
悟道何須問淺深。

Phiên âm

Phật học ưng tri vô cổ kim,
Duy tâm tạp chí khảo thiền tâm.
Lộc viên[1] thuỳ khẳng tham chân quyết,
Ngư lĩnh[2] nhân tằng thính phạn âm,
Khất thực tỷ khưu[3] quả xuất hiện,
Cấp Cô trưởng giả[4] mạn tương tầm.
Ðồ đao phóng hạ liên hoa phóng[5],
Ngộ đạo hà tu vấn thiển thâm.

Dịch nghĩa

Phải biết rằng Phật học không có chuyện khác biệt xưa nay
Tạp chí Duy tâm viết về chuyện tâm và thiền
Trong vườn Lộc Uyển ai là người dốc lòng tham thiền
Người núi Ngư đã từng nghe lời thuyết pháp
Tỳ kheo hành khất nay đã thấy trước mắt
Còn bậc trưởng giả Cấp Cô Ðộc thì vẫn còn tìm kiếm
Buông giao cắt thịt xuống thì bông sen liền nở
Giác ngộ thì cần gì phải hỏi cạn sâu

Bản dịch của Nguyễn Hữu Vinh

Phật học xưa nay chẳng khác nhau
Duy tâm báo viết chuyện đi tu
Tham thiền vườn Lộc tìm chân lý
Thuyết pháp non Ngư dạy đạo mầu
Hành khất tỳ kheo nay đã có
Cấp Cô bậc trưởng vẫn mong cầu
Buông dao cắt thịt sen liền nở
Giác ngộ cần chi hỏi cạn sâu
[1] Còn gọi là Lộc uyển 鹿苑, vườn nai, nơi ra đời của đức Phật Thích Ca.
[2] Núi Cá Sấu, nơi Ðức Phật trú ngụ trong năm thứ 8 sau ngày thành đạo.
[3] Hay đọc là tỳ khưu, người đàn ông xuất gia đầu Phật.
[4] Ðệ tử Phật Thích Ca, phát nguyện tâm giúp người.
[5] Ðạo Phật có câu “Phóng hạ đồ đao, lập địa thành Phật” 放下屠刀,立地成佛 (Hạ dao xuống thì thành Phật liền). Có lòng hối cải, sửa đổi lỗi lầm thì sẽ trở nên tốt lành, đẹp đẽ, thành công.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Phúc Ưng Bình » Hoạ Bình Nam tiên sinh đề Duy tâm tạp chí nguyên vận