28/10/2020 10:05Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chân hồn

Tác giả: Hàn Quốc Vũ - Phan Quốc Vũ

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Hàn Quốc Vũ vào 13/08/2016 10:58

 

Sương là hồn
Gió là hồn
Lệ khóc ai
Mùa thu qua
Tung bay đôi cánh mộng trên đời
Kéo lại vài chân mơ dưới hoa.
Cái Bè, Tiền Giang, 2016

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hàn Quốc Vũ » Chân hồn