27/10/2021 08:42Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bóng nguời đi bên sông

Tác giả: Gia Ninh

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Nguyễn Dũng vào 02/04/2011 05:44

 

Bóng người đi ở bên sông
Nhìn sang chẳng nói, vời trông bóng người
Nón ai che mắt khóc, cười?
Lau bên sông vẫy ngọn dài nhớ thương
Người đi, đi mãi lên nguồn
Khúc sông càng hẹp, bóng dồn gặp nhau.
1959

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Gia Ninh » Bóng nguời đi bên sông