30/11/2020 22:05Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Buồn sầu

Tác giả: Bùi Giáng

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi karizebato vào 23/05/2009 03:14

 

Gửi em gấu một beo mười
Hùm thiêng chấp thuận điệu đười ươi ca
Rừng thiêng ân lộc thiết tha
Thiêng liêng thục nữ thành tha thiết buồn
Gửi em giọt móc mưa buồn
Em sầu từ thuở em buồn hơn anh
Tình sầu vô tận mông mênh
Tình vui vô tận từ anh biết sầu
Ngày mai em sẽ đi đâu
Còn chăng ký ức tình sầu xưa kia?
Nguồn: Bùi Giáng, Đêm ngắm trăng, NXB Trẻ, 1997

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bùi Giáng » Buồn sầu