05/02/2023 11:16Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Yêu anh bằng cả trái tim em
Love me with all of your heart

Tác giả: Engelbert Humperdinck - Arnold George Dorsey

Nước: Anh
Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 16/11/2022 06:21

 

Nguyên tác

Love me with all of your heart, that’s all I want, love
Love me with all of your heart, or not at all
Just promise me this, that you’ll give me all your kisses
Every winter, every summer, every fall...

When we are far apart or when you’re near me
Love me with all of your heart as I love you
Don’t give me your love for a moment or an hour
Love me always as you’ve loved me from the start

With every beat of your heart...

Just promise me this, that you’ll give me all your kisses
Every winter, every summer, every fall...

When we are far apart or when you’re near me
Love me with all of your heart as I love you
Don’t give me your love for a moment or an hour
Love me always as you’ve loved me from the start
With every beat of your heart…

Bản dịch của Minh Sơn Lê

Yêu anh hết cả tim em
Là điều anh muốn hoặc em không màng
Em hãy hứa với anh rằng
Cho anh tất cả nồng nàn môi hôn
Dù đông trắng hay hạ hồng
Mùa thu lá đổ môi nồng cho anh…

Khi xa nhau hay gần anh
Yêu anh hết cả chân thành trái tim
Như tình anh đã yêu em
Đừng yêu một thoáng rồi đành bỏ anh
Xin em vẫn mãi yêu anh
Như em đã đến với anh phút đầu

Với từng nhịp đập tim em...

Chỉ cần hứa thật lòng em một điều
Cho anh môi hôn thật nhiều
Ngày đông, đêm hạ, từng chiều thu sương…

Khi bên anh hay dặm trường
Yêu anh hết cả yêu thương tim mình
Cũng như anh đã yêu em
Đừng cho anh với tình em vội vàng
Yêu anh luôn với nồng nàn
Như khi gặp gỡ em lần đầu tiên

Với từng nhịp đập tim em...

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Engelbert Humperdinck » Yêu anh bằng cả trái tim em