14/06/2021 06:44Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ngày Nguyễn Trãi được minh oan

Tác giả: Xuân Quỳ - Đoàn Thị Xuân Quỳ

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hảo liễu vào 09/02/2015 00:11

 

Sáng ấy vua ban chiếu chỉ
Cả triều đình lặng im
Đau thương hay xấu hổ?

Cơn gió lọt qua song cửa
Có phải gió từng chứng kiến cảnh pháp trường
Có bao nhiêu đầu rơi?

Thánh chỉ gõ cửa nhà Ức Trai
Không ai trả lời
Tường rêu, sân cỏ mọc.
Đàn ruồi vo ve, có phải
Từng chứng kiến cảnh pháp trường hôm ấy?

Cả ba họ Ức Trai
Không còn ai ra nghe thánh chỉ!
Bỗng đâu mưa gió nổi lên
Cơn giông giật mái, sấm rền khắp nơi
Mây vần vũ, những hình người
Lưỡi gươm đao phủ đầu rơi, máu trào...

Oan hồn giông bão đó sao
Giật tờ thánh chỉ ném vào biệt tăm.
Truyền thuyết này do một cụ cao tuổi ở Hà Nội kể.

Nguồn: Xuân Quỳ thơ tuyển, NXB Văn học, 2011

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Xuân Quỳ » Ngày Nguyễn Trãi được minh oan