07/07/2020 23:08Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thảo sắc
草色

Tác giả: Thái Thuận - 蔡順

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 24/11/2011 20:24

 

Nguyên tác

青於衣帶綠於茵,
腸謝秋冬不謝春。
暖入池塘無限好,
色隨煙雨一般新。
平原望斷愁遊子,
南浦魂消怨美人。
不管古今興廢事,
萋萋南陌又東鄰。

Phiên âm

Thanh ư y đới lục ư nhân,
Trường tạ thu đông bất tạ xuân.
Noãn nhập trì đường vô hạn hảo,
Sắc tuỳ yên vũ nhất ban tân.
Bình nguyên vọng đoạn sầu du tử,
Nam phố hồn tiêu oán mỹ nhân.
Bất quản cổ kim hưng phế sự,
Thê thê nam mạch hựu đông lân.

Dịch nghĩa

Xanh hơn dải áo, biếc hơn nệm,
Thu đông thì tàn tạ mà chẳng tàn tạ mùa xuân.
Đẹp vô ngần khi có hơi ấm tràn vào bờ ao,
Mới thấy hết thảy lúc màu sắc theo làn mưa khói.
Du tử buồn rầu, tầm mắt mỏi trông cánh đồng phẳng lạt,
Mỹ nhân hờn oán, tâm hồn tan tác trước bến sông nam.
Chẳng liên quan đến việc hưng phế xưa nay,
Cứ rườm rà ở bờ nam lại (rườm rà) ở xóm đông.

Bản dịch của Bùi Duy Tân, Đào Phương Bình

Xanh hơn dải áo, biếc hơn nệm,
Thu héo, đông tàn, xuân lại hồi.
Ấm toả bờ ao xinh đáo để,
Màu theo mưa khói mới tinh khôi.
Hồn tiêu nam phố nàng ai oán,
Mắt mỏi bình nguyên khách ngậm ngùi.
Hưng phế xưa nay nào sá kể,
Bờ nam tươi lại xóm đông tươi.
Nguồn: Sái Thuận - nhà thơ lớn đất cổ Kinh Bắc, Ty văn hoá và thông tin Hà Bắc, 1978

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thái Thuận » Thảo sắc