18/01/2021 18:09Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Em không tham dù ngô khăn nhiễu các thầy

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thể loại khác (thơ); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 02/10/2015 15:12

 

Em không tham dù ngô khăn nhiễu các thầy,
Chỉ tham người nón lá quai mây thiệt lòng.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Em không tham dù ngô khăn nhiễu các thầy