07/07/2020 00:59Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vịnh núi Di Lặc bài 1

Tác giả: Phan Thúc Trực - 潘叔直

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 22/05/2016 15:15

 

Ông đứng chi đây ông lạ đời,
Hay là ông muốn xuống trần chơi.
Thân trong trời đất bền gan đá,
Bạn với non sông tỏ rạng người.
Nhật nguyệt đôi vầng soi trước mặt,
Càn khôn một gánh nặng trên vai.
Tới nay dẫu hỏi ông bao tuổi,
Thời bảo ông sinh thuở với trời.
Nguồn: Cẩm Đình thi tuyển tập (thơ), Phan Thúc Trực, NXB Khoa học xã hội, 2011

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phan Thúc Trực » Vịnh núi Di Lặc bài 1