23/05/2024 22:50Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Từ công
徐公

Tác giả: Tạ Đình Huy - 謝廷暉

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 08/01/2020 22:05

 

Nguyên tác

歸佛誰忘世俗欄,
徐公步過女身難。
昇沉已識塵間暫,
永久詳知樂境安。
寄與南天家二派,
又留越地帝居歡。
解尸山里猶存蹟,
落葉從風到假關。

Phiên âm

Quy Phật thuỳ vong thế tục lan,
Từ công bộ quá nữ thân nan.
Thăng trầm dĩ thức trần gian tạm,
Vĩnh cửu tường tri lạc cảnh an.
Ký dữ nam thiên gia nhị phái,
Hựu lưu Việt địa đế cư hoan.
Giải thi sơn lý do tồn tích,
Lạc diệp tòng phong đáo giả quan.

Dịch nghĩa

Tuy theo Phật nhưng khó quên được đời tục,
Nên ông từ lỡ bước qua thân cô gái.
Dù biết rõ sự thăng trầm trong cõi phàm trần là tạm bợ,
Nơi yên vui lâu dài phải là nơi tiên cảnh.
Gửi lại có hai chỉ ở dưới trời Nam,
Còn lưu việc ngôi vua sung sướng nơi đất Việt.
Trút xác trong núi đi đầu thai hãy còn dấu vết,
Lá rơi theo gió liệng vào chốn tam quan.

Bản dịch của Dương Văn Vượng

Theo Phật quên sao lúc ở đời,
Bước qua bụng gái chớ ai cười.
Từ công dù biết trần gian tạm,
Lạc cảnh là nơi mới được dài.
Vẫn gửi cõi phàm hai phái hệ,
Làm vua đất Việt một thời vui.
Trong non trút xác nay còn dấu,
Lá tụ thiền quan gió thổi rơi.
Ông Từ tức Từ Lộ, hiệu Đạo Hạnh, con của Từ Vinh, nhà ở làng Láng, Hà Nội. Khi thụ phép huyền vi ở Tây Thiên về thì ở chùa Thiên Phúc, huyện Thạch Thất, Sơn Tây. Ngày mồng 7 tháng 3 năm Đại Khánh thứ 3 (1112) thác sinh làm con trai Sùng Hiền hầu, vua Lý Nhân Tông đem vào cung nuôi lập làm thái tử tức Lý Thần Công.

Trước khi đầu thai vua đất Việt, tương truyền vào một đêm sáng trăng suông tại chùa Thiên Phúc, Từ công đi ra tiền tế chùa thấy tiểu nữ Thiên Hoà tụng kinh ngủ quên nằm dài ở trước tam bảo. Từ công vội vã bước qua mình tiểu, sau tiểu có thai sinh ra một con trai đặt tên là Thiện Dũng.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tạ Đình Huy » Từ công