08/10/2022 01:05Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ngũ canh chuyển - Duyên danh lợi kỳ 2
五更轉-緣名利其二

Tác giả: Khuyết danh Trung Quốc

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 24/07/2014 13:01

 

Nguyên tác

君自去來經幾春,
不傳書信絕知聞。
願妾變為天邊雁,
萬里悲鳴尋訪君。

Phiên âm

Quân tự khứ lai kinh kỷ xuân,
Bất truyền thư tín tuyệt tri văn.
Nguyện thiếp biến vi thiên biên nhạn,
Vạn lý bi minh tầm phóng quân.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Từ chàng đi đã nhiều xuân đến
Không nghe tin thư tín chẳng truyền
Thiếp mong làm nhạn ngoài biên
Kêu sầu suốt vạn dặm riêng tìm chàng

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Trung Quốc » Ngũ canh chuyển - Duyên danh lợi kỳ 2