24/09/2021 10:44Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

“Nếu em muốn anh thắp sao em ngắm”
“Я звезды засвечу тебе в угоду”

Tác giả: Rasul Gamzatov - Расул Гамзатов

Nước: Nga
Đăng bởi Vanachi vào 01/12/2006 14:04

 

Nguyên tác

Я звезды засвечу тебе в угоду,
Уйму холодный ветер и пургу,
Очаг нагрею к твоему приходу,
От холода тебя оберегу.

Мы сядем, мы придвинемся друг к другу,
Остерегаясь всяких громких слов,
Ярмо твоих печалей и недугов
Себе на шею я надеть готов.

Я тихо встану над твоей постелью,
Чтоб не мешать тебе, прикрою свет,
Твоею стану песней колыбельной,
Заклятьем ото всех невзгод и бед.

И ты поверишь: на земле метельной
Ни зла людского, ни печали нет.

Bản dịch của Thái Bá Tân

Nếu em muốn anh thắp sao em ngắm
Anh sẽ xua cơn gió lạnh ngoài đồng
Sẽ đốt lửa chờ em về sưởi ấm
Che bốn bề em đỡ rét mùa đông

Và hai ta ngồi trong đêm thanh vắng
Xích lại gần nhau, không lý sự, hiền lành,
Cái buồn khổ trên vai em mang nặng
Anh sẵn sàng cho hết cả sang anh.

Anh sẽ cúi bên giường em lặng lẽ
Và để em không thức giấc,- che đèn
Anh sẽ hát những lời ru của mẹ,
Ngăn mọi điều bất hạnh đến bên em...

Và lúc ấy, em sẽ tin trên trái đất
Toàn người tốt, không có buồn, nước mắt.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Rasul Gamzatov » “Nếu em muốn anh thắp sao em ngắm”