25/06/2024 03:55Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đệ đỗ 3
杕杜 3

Tác giả: Khổng Tử - 孔子

Thể thơ: Kinh thi; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Chu
Đăng bởi Vanachi vào 14/12/2015 14:51

 

Nguyên tác

陟彼北山,
言采其杞。
王事靡盬,
憂我父母。
檀車幝幝,
四牡痯痯,
征夫不遠。

Phiên âm

Trắc bỉ bắc sơn,
Ngôn thái kỳ khỉ.
Vương sự mỹ cổ,
Ưu ngã phụ mẫu.
Đàn xa xiển xiển,
Tứ mẫu quản quản,
Chinh phu bất viễn.

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Núi kia phía bắc leo lên
Nói rằng rau khỉ ở trên hái dùng
Việc vua cẩn thận lo xong
Khiến cha mẹ phải đợi trông ngậm ngùi
Gỗ đàn xe đã hư rồi
Bốn con ngựa đực đến hồi mỏi mê
Ngày hàng trở bước gần kề
Chú giải của Chu Hy:
Chương này thuộc phú.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khổng Tử » Đệ đỗ 3