09/02/2023 12:24Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trường Tín thu từ kỳ 4
長信秋詞其四

Tác giả: Vương Xương Linh - 王昌齡

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 28/12/2005 02:00

 

Nguyên tác

真成薄命久尋思,
夢見君王覺後疑。
火照西宮知夜飲,
分明復道奉恩時。

Phiên âm

Chân thành bạc mệnh cửu tầm ti (tư),
Mộng kiến quân vương giác hậu nghi.
Hoả chiếu tây cung tri dạ ẩm,
Phân minh phục đạo phụng ân thì.

Dịch nghĩa

Thành thực công nhận phận hẩm hiu, mong ơn vua đã lâu mà không được,
Mộng thấy được gặp vua, sau đó tỉnh dậy biết là sai.
Vì thấy cung phía tây hoa đèn yến tiệc rực rỡ,
Rõ ràng là vua đã chọn người khác để ban ơn rồi.

Bản dịch của Bùi Hạnh Cẩn

Thực là mệnh bạc dạ vò tơ
Mơ gặp quân vương tỉnh lại ngờ
Đuốc sáng cung Tây hay tiệc tối
Rõ ràng lối ngự chịu ơn vua
Nguồn: Đường - thơ một thuở, NXB Văn hoá - Thông tin, 1999

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vương Xương Linh » Trường Tín thu từ kỳ 4