07/12/2022 03:55Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tặng Thôi phò mã
贈崔駙馬

Tác giả: Dương Cự Nguyên - 楊巨源

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 16/12/2013 03:42

 

Nguyên tác

百尺梧桐畫閣齊,
簫聲落處翠雲低。
平陽不惜黃金埒,
細雨花驄踏作泥。

Phiên âm

Bách xích ngô đồng hoạ các tề,
Tiêu thanh lạc xứ thuý vân đê.
Bình Dương[1] bất tích hoàng kim liệt,
Tế vũ hoa thông đạp tác nê.

Dịch nghĩa

Cây ngô đồng cao tới trăm thước, lâu đài đẹp như tranh vẽ ngay ngắn,
Tiếng tiêu vang vọng khắp nơi, mây xanh hạ thấp.
Bình Dương công chúa không tiếc tường quanh cung điện vàng,
Đã để cho ngựa quý đạp nát như bùn trong cơn mưa nhẹ.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Lầu như tranh, ngô đồng trăm thước
Tiếng tiêu vang, mây thấp hạ bên
Bình Dương chẳng tiếc kim tiền
Để cho ngựa đạp tường biên thành bùn
Thôi phò mã không rõ tên gì, có thể là người kết hôn với công chúa Vĩnh Dương là con gái vua Đức Tông, hoặc người kết hôn với công chúa Đông Dương con gái vua Thuận Tông.

[1] Bình Dương công chúa, con gái vua Cao Tổ, được gả cho Sài Thiệu. Bà trọng tình khinh tài, nên rất xa xỉ.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Dương Cự Nguyên » Tặng Thôi phò mã