08/06/2023 05:45Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thu vắng

Tác giả: Đào Phong Lan

Thể thơ: Thơ mới sáu chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi demmuadong vào 20/10/2006 10:10

 

Rồi thu cũng vẫn là thu
chỉ những nỗi buồn khác trước
Ta rung như bão quanh hồ
Vẫn không chạm cành mơ ước…

Mùa thu đi ngang cửa trước
Ta dắt nỗi buồn cửa sau
Heo may rập rình đón bước
Ròng ròng cơn bão tan đau

Người xa lạ đi trên phố
Chớp ngang một ánh mắt nhàu
Ta cỏ hoang trên đám cỏ
Rối bời khi gió qua nhau.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đào Phong Lan » Thu vắng