19/05/2021 06:39Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mẹ sinh con - Con chở mẹ

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Câu đối; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 25/10/2020 23:18

 

Mẹ sinh con, cánh ác[1], bóng gà[2], một tháng bốn mươi nhăm ngày[3] thế mãi;
Con chở mẹ, mũ gai[4], áo bả[5], ba năm hai mươi bảy tháng[6] mà thôi.
Hai câu này, câu trên ý nói công mẹ đối với con thực là dày, câu dưới ý nói con biết ơn mẹ thực là bạc. Ý cả hai câu thực như đã nhắc lại câu phong dao cổ: “Mẹ nuôi con bằng giời bằng bể; Con nuôi mẹ, con kể từng ngày”.

Nguồn: Nguyễn Văn Ngọc, Câu đối, Vĩnh Hưng Long thư quán, 1931, tr. 49
[1] Giống quạ che chở cho con dữ lắm, hễ có việc gì nguy hiểm đến tổ, hại được các con, là nó lấy cánh đánh rất dữ.
[2] Ý nói gà mẹ cho gà con nương nhờ dưới bóng, để che chở cho con.
[3] Một tháng ta chỉ có 29 hay 30 ngày, nhưng đây nói tháng 45 ngày, là nói quá mạnh lên cốt ý cho rằng ngày nào cũng thế, hay quá thế nữa, chớ không ngày nào là ngày không.
[4] Mũ làm bằng sợi gai.
[5] Có người cho là thứ áo làm bằng bả gai để chở đại tang tức là áo quầy.
[6] Ba năm thì 36 tháng hay có năm nhuận 37 tháng. Ta thường nói tang cha mẹ, gọi là đại tang, phải để ba năm, nhưng thực chỉ có hai năm và ba tháng là 27 tháng mà thôi. Câu này có ý ngược với câu một tháng 45 ngày vì đây rút lại chớ không phải dôi ra.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Mẹ sinh con - Con chở mẹ