30/07/2021 00:23Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vật nguyện thọ
勿願壽

Tác giả: Lã Nam Công - 呂南公

Thể thơ: Cổ phong (cổ thể); Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi hongha83 vào 11/06/2008 12:09

 

Nguyên tác

勿願壽,
壽不利貧只利富。
君不見:
生平齷齪南鄰翁,
綺紈合雜歌鼓雄,
子孫奢華百事便,
死後祭葬如王公;
西家老人曉稼穡,
白髮空多缺衣食,
兒孱妻病盆甑干,
靜臥藜床冷無席。

Phiên âm

Vật nguyện thọ,
Thọ bất lợi bần chỉ lợi phú.
Quân bất kiến:
Sinh bình ác xúc nam lân ông,
Ỷ hoàn hợp tạp ca cổ hùng,
Tử tôn xa hoa bách sự tiện,
Tử hậu sái táng như vương công;
Tây gia lão nhân hiểu giá sắc,
Bạch phát không đa khuyết y thực,
Nhi sàn thê bệnh bồn tắng can,
Tĩnh ngoạ lê sàng lãnh vô tịch.

Bản dịch của Nguyễn Xuân Tảo

Mong chi thọ
Thọ chỉ giàu sướng, nghèo vẫn khổ
Chẳng thấy sao?
Lão xóm Nam kia sống nhem nhọ
Hát xướng linh đình, mặc tơ lụa
Con cháu xa hoa chẳng thiếu gì
Lão chết ma chay tựa ông chúa
Còn cụ xóm Tây chăm ruông đồng
Bạc đầu cơm áo chạy không xong
Vợ gầy, con ốm, niêu treo mốc
Chiếc chõng nằm trơ, chiếu cũng không

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lã Nam Công » Vật nguyện thọ