26/10/2021 02:02Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Độc Nam Tống sử

Tác giả: Nguyễn Khản - 阮侃

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 02/03/2020 12:44

 

Phiên âm

Nhưng Phàn thành ngoại nhất nhung tiên,
Hữu thị hy khâm Bắc thú niên.
Bắc cối thiên lang lưu nghiệt đảng,
Tam Mân, tứ Quảng biến tình thiên.
Thế vân lâu thượng chung sầu vũ,
Chi thuỷ đình trung đảo lệ xuyên.
Phỉ biện văn chương tồn triệu lực.
Duy dư chính khí bạc trường thiên.

Bản dịch của Phạm Trọng Chánh

Nhưng Phàn thành ngoại vút roi song,
Vâng mệnh đi tuần thú Bắc phương.
Cấy cối bụi lùm nơi nghịch đảng,
Ba Mân, bốn Quảng tỏ lòng thiên.
Trên lầu mây nổi sầu mưa xuống,
Dưới nước trong đình lệ đẫm tuôn.
Biện luận văn chương còn lại sức.
Chỉ dư chính khí bạc trời xanh.
Nguồn: Phạm Trọng Chánh, “Nguyễn Khản (1734-1786) quan thượng thư tài hoa họ Nguyễn Tiên Điền”, 2-2015

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Khản » Độc Nam Tống sử