06/06/2023 19:46Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thương xanh

Tác giả: Đỗ Quảng Hàn

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 18/03/2023 11:09

 

Hạnh phúc già nua
Nỗi đau trẻ mãi
Gió chở đầy mưa
Khô đồng khô bãi
Anh không trở lại
Chỉ em quay về
Con cò khóc mãi cơn mơ
Thương con sông cũ bao giờ lại xanh.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Quảng Hàn » Thương xanh