26/10/2021 20:57Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Gọi thầm

Tác giả: Xuân Quỳ - Đoàn Thị Xuân Quỳ

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hảo liễu vào 08/02/2015 22:11

 

Thầm gọi tên người trong gió đông
Lối về... còn đó nhớ hay không?
Hoàng hôn tĩnh lặng cây nghiêng bóng
Chim vút chân trời một nét cong.
2-2000

Nguồn: Xuân Quỳ thơ tuyển, NXB Văn học, 2011

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Xuân Quỳ » Gọi thầm