10/12/2021 00:15Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nửa

Tác giả: Nguyễn Vân Thiên

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 08/01/2016 06:41

 

Nửa đời viết nửa câu thơ
Nửa theo lá rụng nứa chờ khói mây
Thương em nắm nửa bàn tay
Nửa giây thôi đủ lắt lay nửa đời.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Vân Thiên » Nửa