07/12/2022 04:35Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Phần 6

Tác giả: Saint-John Perse - Alexis Léger

Nước: Pháp
Đăng bởi Vanachi vào 24/07/2007 19:38

 

Bản dịch của Nguyễn Văn Thiết

...................................................................................

Hãy để cho lời đi trước! Ta viết lên những bài ca thời đại cho những kẻ du hành và những khúc hát lên đường dành cho những kẻ lưu đày không ngủ.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Saint-John Perse » Phần 6