25/09/2021 08:37Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nhà thơ cầm cuốc hai lưỡi
Poet to Bigot

Tác giả: Langston Hughes

Nước: Mỹ
Đăng bởi hongha83 vào 03/03/2008 03:35

 

Nguyên tác

I have done so little
For you,
And you have done so little
For me,
That we have good reason
Never to agree.

I, however,
Have such meagre
Power,
Clutching at a
Moment,
While you control
An hour.

But your hour is
A stone.

My moment is
A flower.

Bản dịch của Đào Xuân Quý

Tôi làm ít quá
Cho anh
Và anh làm ít quá
Cho tôi
Đến nỗi chúng ta đều có đủ lý do
Để mà khác ý

Tuy nhiên
Tôi đã có
Một uy quyền
mong manh
Tôi bám vào
Chốc lát
Mà anh thì kiểm soát
Một giờ

Nhưng giờ của anh
Là viên đá
Chốc lát của tôi
Là một đoá hoa

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Langston Hughes » Nhà thơ cầm cuốc hai lưỡi