07/07/2020 11:15Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nhớ trong Nam

Tác giả: Tản Đà - 傘沱

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi karizebato vào 25/11/2009 20:25

 

(Sau mười năm ở Nam về Bắc làm An Nam tạp chí)

Ngày dài ta nhớ đất Nam trung
Mây nước xa trông cách vạn trùng
Cánh nhạn bên giời không chiếc bóng
Vừng giăng mặt biển đã mười đông
Sài Gòn, Chợ Lớn ai qua lại?
Thủ Đức, Xuân Trường[1] khách vắng đông?
Ngồi nhớ người xa thêm nhớ cảnh
Xa xuôi ai có nhớ nhau cùng?
1937

Nguồn:
1. Tản Đà toàn tập - tập I, NXB Văn học, 2002
2. Tản Đà vận văn toàn tập, NXB Hương Sơn, Hà Nội, 1945
[1] Hai nơi náo nhiệt ở Sài Gòn, có hồ tắm, có quán nem, khi ở Nam thi sĩ Tản Đà từng lên chơi rất lấy làm thích thú.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tản Đà » Nhớ trong Nam