22/09/2023 09:06Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sơn cư bách vịnh kỳ 073
山居百詠其七十三

Tác giả: Tông Bản thiền sư - 宗本禪師

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi tôn tiền tử vào 18/03/2014 08:46

 

Nguyên tác

山居深遠路迢迢,
大道無形本寂寥。
日裏清風頻掃地,
夜來明月掛松梢。

Phiên âm

Sơn cư thâm viễn lộ điều điều,
Đại đạo vô hình bản tịch liêu.
Nhật lý thanh phong tần tảo địa,
Dạ lai minh nguyệt quải tùng tiêu.

Bản dịch của Thích Nhật Quang

Ở núi thăm thẳm lộ xa trông,
Đạo lớn không hình vốn trống không,
Mặt đất ngày lau cơn gió mát,
Ngọn tùng đêm máng chiếc trăng trong.
Nguồn: Sơn cư bách vịnh, NXB TP Hồ Chí Minh, 2000

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tông Bản thiền sư » Sơn cư bách vịnh kỳ 073