13/06/2024 21:56Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ngụ ý phàm tứ thủ cảnh thế tam thủ kỳ 4
寓意凡四首警世三首其四

Tác giả: Nguyễn Bỉnh Khiêm - 阮秉謙

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 21/03/2020 22:07

 

Nguyên tác

花發新枝是舊枝,
榮枯消長要相隨。
年年泊岸垂煙柳,
幾度舒眉幾皺眉。

Phiên âm

Hoa phát tân chi thị cựu chi,
Vinh khô tiêu trưởng yếu tương tuỳ.
Niên niên phách ngạn thuỳ yên liễu,
Kỷ độ thư mi kỷ trứu mi.

Dịch nghĩa

Hoa nở cành mới, chính từ cành cũ,
Tươi hay héo, tàn hay lớn chủ yếu tuỳ thuộc vào nhau.
Hằng năm cây liễu rủ bên bờ hồ,
Mấy hồi nở mày, mấy hồi chau mày.

Bản dịch của Đỗ Quang Liên

Mới cành hoa nở là cành cũ,
Tươi héo, lớn tàn phụ thuộc nhau.
Liễu rủ hằng năm bên bến nước,
Mấy hồi mày nở, mấy mày chau!

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Bỉnh Khiêm » Ngụ ý phàm tứ thủ cảnh thế tam thủ kỳ 4