24/09/2021 17:02Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Xuân nhật thư hoài, ký Đông Lạc Bạch nhị thập nhị, Dương bát nhị thứ tử
春日書懷,寄東洛白二十二楊八二庶子

Tác giả: Lưu Vũ Tích - 劉禹錫

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi hongha83 vào 14/10/2008 01:21

 

Nguyên tác

曾向空門學坐禪,
如今萬事盡忘筌。
眼前名利同春夢,
醉里風情敵少年。
野草芳菲紅錦地,
遊絲撩亂碧羅天。
心知洛下閑才子,
不作詩魔即酒顛。

Phiên âm

Tằng hướng không môn học toạ thiền,
Như kim vạn sự tận vong thuyên.
Nhãn tiền danh lợi đồng xuân mộng,
Tuý lý phong tình địch thiếu niên.
Dã thảo phương phi hồng cẩm địa,
Du ty liêu loạn bích la thiên.
Tâm tri Lạc hạ nhàn tài tử,
Bất tác thi ma tức tửu điên.

Dịch nghĩa

Từng đến cửa không học ngồi thiền
Đến nay muôn chuyện tận quên cả mọi bề
Danh lợi trước mắt như đồng giấc mộng xuân
Trong cơn say, phong tình không kém gì thiếu niên
Cỏ ngoài đồng thơm đẹp trên đất gấm hồng
Tơ bay giăng mắc đầy trời xanh bao la
Trong lòng hiểu biết Lạc bốc là tay tài tử nhàn nhã
Không làm ma thơ thì cũng làm tiên rượu

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Từng đến chùa tu học toạ thiền
Ngày nay muôn việc thảy đều quên
Cõi đời danh lợi dường xuân mộng
Cuộc rượu phong tình sánh thiếu niên
Đất gấm hồng tươi đồng cỏ thắm
Trời là xanh biếc lưới tơ phiền
Mến yêu thành Lạc bao tài tử
Dù chẳng thơ ma cũng rượu tiên
Nguồn: Đường thi tuyển dịch, NXB Thuận Hoá, 1997

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lưu Vũ Tích » Xuân nhật thư hoài, ký Đông Lạc Bạch nhị thập nhị, Dương bát nhị thứ tử