28/10/2020 10:25Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hồ về chân lại đưa ngang

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 02/06/2017 09:33

 

Hồ về chân lại đưa ngang,
Về sao cho dứt cho đang mà về.
Hồ về chân lại đưa đi,
Nay mưa mai gió, nên quê chốn nào?
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Hồ về chân lại đưa ngang