08/10/2022 06:26Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đối vũ thư hoài, tẩu yêu Hứa thập nhất bạ công
對雨書懷走邀許十一簿公

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 16/03/2015 11:11

 

Nguyên tác

東嶽雲峰起,
溶溶滿太虛。
震雷翻幕燕,
驟雨落河魚。
座對賢人酒,
門聽長者車。
相邀愧泥濘,
騎馬到階除。

Phiên âm

Đông nhạc vân phong khởi,
Dung dung mãn thái hư.
Chấn lôi phiên mạc yến,
Sậu vũ lạc hà ngư.
Toạ đối hiền nhân tửu,
Môn thinh trưởng giả xa.
Tương yêu quý nê ninh,
Kỵ mã đáo giai trừ.

Dịch nghĩa

Gió và mây nổi lên từ núi phía đông,
Nó toả ra khắp bầu trời.
Sấm chớp lật ngược tấm màn có in hình con chim yến,
Mưa rào làm cho cá dưới sông lạc hướng bơi.
Trong nhà trước mắt có rượu của người hiền,
Ngoài ngõ nghe tiếng xe của ông lớn.
Đón chào nhưng còn e ngại cảnh sình lầy,
Nên cưỡi ngựa mà vào sát bên thềm.

Bản dịch của Phạm Doanh

Non đông gió mây nổi,
Toả rộng khắp bầu trời.
Sấm lật màn yến lộn,
Mưa lạc khe cá bơi.
Rượu người hiền bày trước,
Xe ông lớn ghé ngoài.
Đón chào ngại bùn dính,
Bên thềm ngựa tới nơi.
(Năm 740)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Đối vũ thư hoài, tẩu yêu Hứa thập nhất bạ công