29/11/2021 15:46Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hương Lô phong hạ tân bốc sơn cư, thảo đường sơ thành, ngẫu đề đông bích kỳ 4
香爐峰下新卜山居,草堂初成,偶題東壁其四

Tác giả: Bạch Cư Dị - 白居易

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi Vanachi vào 22/02/2008 16:02

 

Nguyên tác

日高睡足猶慵起,
小閣重衾不怕寒。
遺愛寺鐘欹枕聽,
香爐峰雪撥簾看。
匡廬便是逃名地,
司馬仍為送老官。
心泰身寧是歸處,
故鄉何獨在長安。

Phiên âm

Nhật cao thuỵ túc do dung khởi,
Tiểu các trùng khâm bất phạ hàn.
Di Ái tự chung y chẩm thính,
Hương Lô[1] phong tuyết bát liêm khán.
Khuông lư tiện thị đào danh địa,
Tư mã nhưng vi tống lão quan.
Tâm thái thân ninh thị quy xứ,
Cố hương hà độc tại Trường An.

Dịch nghĩa

Mặt trời lên đã cao, ngủ đủ, nhưng làm biếng chưa đứng dậy,
Trên gác nhỏ đắp hai lớp chăn nên không sợ lạnh.
Gối đầu mà nghe chuông chùa Di Ái,
Vén rèm đã thấy ngọn Hương Lô phủ tuyết.
Khuông Lư là nơi tránh tiếng tăm,
Tư mã đúng là chức quan dành cho quan già.
Nơi đây tâm trí thành thơi, thân yên ổn là nơi trở về rồi,
Đâu phải chỉ Trường An mới là quê cũ.

Bản dịch của Ngô Văn Phú

Sáng đã lâu rồi còn biếng dậy,
Chăn đôi, gác nhỏ, chẳng lo hàn.
Chuông chùa Di Ái, nghe bên gối,
Tuyết núi Hương Lô, ngắm vén rèm.
Tránh tiếng, Khuông Lư là đất ẩn,
Về già, Tư mã, ấy hàm quan.
Yêu thân, thư thái là đây nhỉ,
Đâu chỉ Trường An mới cố hương.
Nguồn: Thơ Bạch Cư Dị, Ngô Văn Phú, NXB Hội nhà văn, 2006
[1] Núi, là đỉnh cao của rặng Khuông Lư.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bạch Cư Dị » Hương Lô phong hạ tân bốc sơn cư, thảo đường sơ thành, ngẫu đề đông bích kỳ 4