26/10/2021 16:35Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ký ức

Tác giả: Đoàn Thuận - Trần Văn Thuận

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 05/05/2015 16:00

 

Viên sỏi rơi bất ngờ vào ký ức
Ta lật trang ngày tìm lại một ngày phai
Chẳng gặp lại mình chẳng gặp lại ai
Bờ bai lặng yên hoá thạch
Chỉ dấu hài em rêu am đầy
Nguồn: Đoàn Thuận, Lửa đêm mưa (thơ), NXB Trẻ, 1998

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đoàn Thuận » Ký ức