03/08/2021 17:20Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Anh về đi ngủ kẻo khuya

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 19/03/2015 14:32

 

- Anh về đi ngủ kẻo khuya,
Xấu chuôm, cá chẳng vào đìa anh đâu!
- Xấu chuôm tốt cá, em ơi,
Tốt chuôm mà nỏ có nơi cá nằm.
Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Anh về đi ngủ kẻo khuya