23/03/2023 04:34Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Với mưa

Tác giả: Đào Vĩnh

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Ngọc Anh Lê vào 25/11/2010 07:34

 

Thôi đừng nối nữa mưa ơi
Bấy nhiêu em đã cùng tôi lả người
Dịch Hà tráng sĩ khuất rồi
Thượng lưu dựng biển canh đời nỗi khuya.
Nguồn: Nỗi khuya, NXB Thanh Niên, 2003

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đào Vĩnh » Với mưa