01/12/2022 23:52Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Những con đường nhỏ

Tác giả: Cao Quảng Văn

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 16/10/2017 09:48

 

Mỏi mòn lá
Mỏi mòn hoa
Dường như gió thổi
                        Chiều qua đâu rồi
Những con đường nhỏ chờ ai
Nhớ em
        đứng ngẩn hiên ngoài
                                       cùng trăng
Nguồn: Cao Quảng Văn, Về đâu mây trắng (thơ), NXB Thanh niên, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cao Quảng Văn » Những con đường nhỏ