26/05/2022 16:03Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Anh Chuột chũi

Tác giả: Thuỵ Anh - Nguyễn Thuỵ Anh

Thể thơ: Thơ mới; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Hoa Xuyên Tuyết vào 22/04/2007 11:20

 

Các bạn nhỏ
Chạy trên sân
Hãy nhẹ chân
Đi cẩn thận:

Ở dưới đất
Có hang sâu
Là ngôi nhà
Anh Chuột trũi

Anh dũi đất
Anh đào hào
Khéo làm sao
Thành nơi ở

Có bếp nhỏ
Để nấu cơm
Có chiếc giường
Anh nằm ngủ

Có chiếc tủ
Đựng đồ chơi
Chuột trũi ơi
Anh giỏi quá!
2005

Nguồn: Thuỵ Anh, Nhim nhỉm nhìm nhim, NXB Trẻ, 2014

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thuỵ Anh » Anh Chuột chũi