27/01/2022 05:59Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đề bích
題壁

Tác giả: Lục Du thiếp - 陸遊妾

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nam Tống, Kim
Đăng bởi tôn tiền tử vào 20/04/2020 14:07

 

Nguyên tác

玉階蟋蟀鬧清夜,
金井梧桐辭故枝。
一枕淒涼眠不得,
呼燈起作感秋詩。

Phiên âm

Ngọc giai tất suất náo thanh dạ,
Kim tỉnh ngô đồng từ cố chi.
Nhất chẩm thê lương miên bất đắc,
Hô đăng khởi tác cảm thu thi.

Dịch nghĩa

Trên thềm ngọc, tiếng dế rộn ràng trong đêm vắng,
Bên giếng vàng, lá ngô đồng rơi lìa cành.
Một mình bên gối lạnh lẽo không ngủ được,
Bèn gọi người thắp đèn, làm bài thơ cảm xúc mùa thu.

Bản dịch của Lê Văn Đình, Ngô Như Sâm

Lá ngô đã rụng giếng vàng,
Canh khuya tiếng dế râm ran kêu hoài.
Một mình trằn trọc đêm dài,
Đốt đèn, thức dậy thảo bài thơ thu.
Nguồn: Lê Văn Đình, Ngô Như Sâm, Các nữ nhà thơ, từ Lưỡng Tống, NXB Lao động, 2014

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lục Du thiếp » Đề bích