07/08/2020 17:22Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ái nhân như kỷ

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thể loại khác (ngoài thơ); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 13/01/2019 22:10

 

Ái nhân như kỷ
Câu này ý khuyên yêu người như mình. Có câu rằng: “kỉ sở bất dục vật thi ư nhân”, thì là đức yêu người, dạy phải suy kĩ cập nhân, sự mình không muốn, chớ làm cho người.

Nguồn: Huỳnh Tịnh Của, Tục ngữ, cổ ngữ, gia ngôn, 1897

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Ái nhân như kỷ