07/08/2020 11:33Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Núi kia ai đắp nên cao

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 24/03/2015 17:36

 

Núi kia ai đắp nên cao,
Sông kia bể nọ ai đắp mà sâu?
Vì ai cá chẳng bén câu,
Lược chẳng bén đầu, chỉ chẳng bén kim.
Muốn ăn mơ nổi mận chìm,
Anh cũng lặn lội đi tìm về cho.
Thế gian thấy bán thì mua,
Biết rằng mặn nhạt chát chua nhường nào.
Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Núi kia ai đắp nên cao