19/06/2024 19:42Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đăng Hàm Dương huyện lâu vọng vũ
登咸陽縣樓望雨

Tác giả: Vi Trang - 韋莊

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 02/07/2014 09:18

 

Nguyên tác

亂雲如獸出山前,
細雨和風滿渭川。
盡日空濛無所見,
雁行斜去字聯聯。

Phiên âm

Loạn vân như thú xuất sơn tiền,
Tế vũ hoà phong mãn Vị xuyên[1].
Tận nhật không mông vô sở kiến,
Nhạn hàng tà khứ tự liên liên.

Dịch nghĩa

Mây kết hình thú vật lộn xộn trước núi,
Mưa nhỏ và gió nhẹ giăng giăng khắp sông Vị.
Cả ngày trời cứ âm u không thấy được gì cả,
Một đàn nhạn bay liền cánh thành hình chữ nhất ngang qua.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Mây lộn xộn trước non hình thú
Mưa giăng giăng gió hú Vị xuyên
Âm u không vật khắp miền
Chợt đâu đàn nhạn cánh liền thẳng bay
Hàm Dương là kinh đô của nước Tần cũ đời Chiến Quốc, đời Hán cải thành huyện, nay là thành phố Hàm Dương thuộc tỉnh Thiểm Tây. Tần Thuỷ Hoàng sau khi thống nhất Trung Hoa vẫn đóng đô tại đây. Hạng Vũ khi chiếm được thành này, đã ra lệnh tàn sát cư dân và thiêu thuỷ cung điện, ba ngày mới cháy hết.

[1] Tức Vị thuỷ hay Vị hà, là tên con sông phát nguyên từ tỉnh Cam Túc, chảy ngang ngoại thành Hàm Dương trước khi nhập vào sông Hoàng Hà chảy ra biển.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vi Trang » Đăng Hàm Dương huyện lâu vọng vũ