28/03/2023 02:03Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hạ lạc lối

Tác giả: Huy Tùng - Vũ Minh Quyền

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Vũ Minh Quyền vào 07/01/2022 04:36

 

Hạ lạc lối nên mới rét run
Tháng năm đùa lấm thấm mưa phùn
Tình yêu cố níu đông ở lại
Giữ mặt trời ngoan trong vòng ôm
15/4/2020

Nguồn: Huy Tùng (Vũ Minh Quyền), Bay mãi một đời mây, NXB Hội nhà văn, TP Hồ Chí Minh, 2021

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Huy Tùng » Hạ lạc lối