23/04/2024 04:49Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thính lưu nhân thuỷ điệu tử
聽流人水調子

Tác giả: Vương Xương Linh - 王昌齡

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi hongha83 vào 09/10/2008 12:30

 

Nguyên tác

孤舟微月對楓林﹐
分付鳴箏與客心。
嶺色千重萬重雨﹐
斷弦收與淚痕深。

Phiên âm

Cô chu vi nguyệt đối phong lâm,
Phân phó minh tranh dữ khách tâm.
Lãnh sắc thiên trùng vạn trọng vũ,
Đoạn huyền thâu dữ lệ ngân thâm.

Bản dịch của Nguyễn Phước Hậu

Thuyền trăng một lá trước rừng phong
Trầm bổng đàn khuya khách não lòng.
Nặng hạt mưa đêm trời đổ lạnh
Đường tơ đứt đoạn lệ tuôn dòng.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vương Xương Linh » Thính lưu nhân thuỷ điệu tử