07/10/2022 02:22Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Phù Lưu dịch
芙留驛

Tác giả: Nguyễn Trung Ngạn - 阮忠彥

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trần
Đăng bởi hongha83 vào 22/08/2011 05:59

 

Nguyên tác

一闋離歌日漸西,
故人作別手分攜。
畫亭東望春風軟,
十里煙花送馬蹄。

Phiên âm

Nhất khuyết li ca nhật tiệm tây,
Cố nhân tác biệt thủ phân huề.
Hoạ đình đông vọng xuân phong nhuyễn,
Thập lí yên hoa tống mã đề.

Dịch nghĩa

Chấm dứt xong bài ca li biệt, mặt trời dần ngả về tây
Bạn cũ đến tiễn, tay chia tay
Từ ngôi nhà trạm có vẽ trang trí nhìn về hướng đông, ngọn gió xuân thổi êm nhẹ
Mười dặm khói hoa đều tiễn đưa vó ngựa lên đường

Bản dịch của Nguyễn Quốc Siêu

Li ca một khúc bóng chiều tà
Bạn cũ chia tay nẻo dặm xa
Rời trạm hướng đông xuân gió dịu
Tống hành vó ngựa cảnh phồn hoa
Nguồn: Ảnh hưởng Hán văn Lý - Trần qua thơ và ngôn ngữ thơ Nguyễn Trung Ngạn, NXB Giáo dục, 1997

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Trung Ngạn » Phù Lưu dịch