07/03/2021 09:54Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cảm ngộ kỳ 15
感遇其十五

Tác giả: Trần Tử Ngang - 陳子昂

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Sơ Đường
Đăng bởi Vanachi vào 31/08/2005 16:43

 

Nguyên tác

貴人難得意,
賞愛在須臾。
莫以心如玉,
探他明月珠。
昔稱夭桃子,
今為舂市徒。
鴟鴞悲東國,
麋鹿泣姑蘇。
誰見鴟夷子,
扁舟去五湖?

Phiên âm

Quý nhân nan đắc ý,
Thưởng ái tại tu du.
Mạc dĩ tâm như ngọc,
Thám tha minh nguyệt châu.
Tích xưng yêu đào tử,
Kim vi thung thị đồ.
Si hào bi đông quốc,
My lộc khấp cô tô.
Thuỳ kiến Si Di tử[1],
Biển chu khứ Ngũ hồ?
[1] Hiệu của Phạm Lãi thời Xuân Thu.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Tử Ngang » Cảm ngộ kỳ 15