05/08/2020 10:02Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Biết thuở nào con cá nhào khỏi vực

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thể loại khác (thơ); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 24/03/2015 15:48

 

Biết thuở nào con cá nhào khỏi vực
Biết thuở nào hết cực thân em
Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Biết thuở nào con cá nhào khỏi vực