24/06/2021 19:39Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cuộc hành hương của chàng hiệp sĩ Childe Harolds - Khúc thứ ba (23)
Childe Harold’s Pilgrimage - Canto III (23)

Tác giả: Lord Byron - George Gordon Byron

Nước: Anh
Đăng bởi hongha83 vào 05/10/2018 14:06

 

Nguyên tác

Within a window’d niche of that high hall
Sate Brunswick’s fated chieftain; he did hear
That sound the first amidst the festival,
And caught its tone with Death’s prophetic ear;
And when they smiled because he deem’d it near,
His heart more truly knew that peal too well
Which stretch’d his father on a bloody bier,
And roused the vengeance blood alone could quell:
He rush’d into the field, and, foremost fighting, fell

Bản dịch của Đào Xuân Quý

Ngài Brundơvich, chủ soái ở nơi đây
Đang ngồi yên bên cửa sổ lâu đài
Là người thứ nhất đã nghe ra tiếng đó
Ngài nghe rõ với lỗ tai báo Tử
Khi họ cười, bởi ngài báo đã gần
Nhưng tim ngài đã nhận đúng, không nhầm
Thứ đã đặt cha ngài trong quan tài đẫm máu
Và tiếng trả thù, chỉ bằng máu thôi, đang ngủ
Ngài đứng lên, xông ra giữa chiến trường
Ở hàng đầu, trong chiến đấu, hi sinh
Nguồn: Ngày đã đi qua (thơ), Đào Xuân Quý giới thiệu và tuyển dịch, NXB Quân đội nhân dân, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lord Byron » Cuộc hành hương của chàng hiệp sĩ Childe Harolds - Khúc thứ ba (23)