01/10/2020 08:55Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đã đành nên thiếp nên thê

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 06/04/2015 13:45

 

Đã đành nên thiếp nên thê,
Nên chăn nên chiếu ta vê cho tròn.
Non mòn nhưng ngãi không mòn,
Trăm năm tính cuộc vuông tròn đấy đây.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Đã đành nên thiếp nên thê